ONOF

ONOF staat voor Ondernemersfederatie Noord Oost Friesland. De ONOF is in 2003 opgericht.
Aanleiding tot het oprichten van de ONOF waren de problemen, welke er in deze regio in economisch lastige tijden werden geconstateerd en waartoe de gezamenlijke gemeenten in deze regio het samenwerkingsverband NOFA zijn gestart. NOFA staat voor Noordoost Friese Aanpak. Deelnemende gemeenten in NOFA verband waren Achtkarspelen, Dantumadiel, Dongeradeel en Kollumerland c.a..
De KvK en MKB Noord hebben naar aanleiding van deze NOFA het initiatief genomen om de ONOF op te richten: een samenwerkingsverband tussen ondernemersverenigingen. Naast de 4 NOFA gemeenten doen in ONOF-verband inmiddels ook de gemeenten Tytsjerksteradiel en Ferwerderadiel mee.

Waar staat ONOF voor

  • Collectieve belangenbehartiging bedrijfsleven bij overheden
  • Versterking sociaal- economisch klimaat
  • Versterking ondernemersnetwerken
  • Versterking arbeidsmarkt en bevordering beroepsonderwijs