De doelstelling van ONOF
De ONOF heeft als doel het bevorderen van een duurzaam ondernemersklimaat in Noord Oost Fryslân.

Realisatie doelstelling
De ONOF probeert haar doelstelling op verschillende manieren te realiseren:

  • Er is een structureel overleg en samenwerking tussen ondernemers en overheid;
  • Er worden bijeenkomsten georganiseerd waarin naast een informatief gedeelte ook het netwerken speerpunt is;
  • Er worden werkgroepen opgericht en ondersteund ten behoeve van de ondernemingen in deze regio.

Bestuur ONOF 
T.H. de Boer (voorzitter)
Vacature (secretaris, vice-voorzitter)
F. van Wieren (penningmeester)
L. Nauta
B. Schaafsma
J. Hoeksma

Bestuurssecretariaat: A. van Wieren

Waar staat ONOF voor

  • Collectieve belangenbehartiging bedrijfsleven bij overheden
  • Versterking sociaal- economisch klimaat
  • Versterking ondernemersnetwerken
  • Versterking arbeidsmarkt en bevordering beroepsonderwijs