Werkgebied van ONOF

Onof bestaat uit de ondernemersverenigingen in Noordoost Fryslân. Verreweg de meeste ondernemersverenigingen in de gemeenten Dongeradeel, Dantumadiel, Ferwerderadiel, Kollumerland, Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel zijn bij ons aangesloten.

Waar staat ONOF voor

  • Collectieve belangenbehartiging bedrijfsleven bij overheden
  • Versterking sociaal- economisch klimaat
  • Versterking ondernemersnetwerken
  • Versterking arbeidsmarkt en bevordering beroepsonderwijs

ABC Achtkarspelen

Industriële Club Tytsjerksteradiel

H&I Dokkum en omgeving

Stichting ondernemers Dantumadiel

Ondernemers sociëteit Kollum

Ondernemersvereniging Burdaard